Úvodní stránka

Úvodní stránka

Jsem žena, která je vděčná, že dostala druhou šanci žít a mohla svůj život od základů změnit. Přestala jsem jen přežívat uplývající dny a začala opravdu žít.

Dnes neposlouchám společnost, která mi denně servíruje svoje představy, jak nejlépe žít. Hledám nové možnosti, JAK to dělat v běžném život jinak. JAK učinit změnu. Především, pokud „něco“ nefunguje.

K mé změně přispěly i techniky, které pro mě byly i velkou výzvou – například Wim Hofova metoda (třeba vyzkoušet si ledovou vanu při 6ti stupních). Meditace mě naučila zklidnění v době stresu. Osvojení sebereflexe mi pomohla přijmout zodpovědnost za svá předešlá rozhodnutí a naučit se lépe reagovat na aktuální životní situace – tedy přítomnost.

Změna je VÝZVA, nikoliv PROHRA. Být šťastný je pro mě otázkou vnitřního nastavení a postoje k životu.

Díky své životní zkušenosti, praxi v sociální práci a personalistice, ráda lidi inspiruju v tom, jak se napojit na ten nejlepší kompas, který máme – SÁM SEBE, svou intuici.

Jedině z toho plyne naše vnitřní štěstí, které pak můžeme předávat dál.